Salvestroly proti rakovině

Úvod

V rozvinutých zemích stoupá počet osob postižených onkologickým onemocněním. Výskyt těchto onemocnění je ovlivněn celou řadou faktorů, nicméně přibližně třetina případů onemocnění je spojena s výživou.

Potraviny pocházející ze zemědělské produkce a potravinářské velkovýroby obsahují méně živin potřebných k uchování dobrého zdravotního stavu, než tomu bylo v minulosti, kdy se na výrobě potravin nepodílely neuvážené zásahy člověka do přírody a chemický průmysl. Tato skutečnost se odráží na výskytu civilizačních chorob včetně rakoviny.

Přelomové objevy britských vědců osvětlily spojitost mezi konkrétními složkami stravy a schopností lidského těla rakovině úspěšně čelit – preventivně i v léčbě.

Fytoalexiny a salvestroly

Fytoalexiny tvoří obranný mechanismus rostlin vůči patogenním činitelům – od houbových, bakteriálních a virových chorob po hmyzí škůdce. Tyto látky s nejrůznější chemickou strukturou byly vždy přirozeně obsaženy i v lidské stravě rostlinného původu. Jejich účinky na normální fungování procesů v lidském těle jsou nezastupitelné.

Některé fytoalexiny ale plní v těle zcela specifickou úlohu – chrání před rakovinou, a to v každé fázi jejího vzniku a rozvoje. Tyto konkrétní fytoalexiny dostaly název salvestroly.

Antigen CYP1B1

Jedním ze zásadních objevů britských vědců je objev enzymu CYP1B1, který se vyskytuje pouze v nádorových buňkách. Přítomnost enzymu byla prokázána v předrakovinných i rakovinných buňkách a metastázách nádorů mozku, prsu, prostaty, plic, varlat, jater, ledvin, močového měchýře, střeva a konečníku, jícnu, lymfatických uzlin, vaječníků, dělohy, kůže, žaludku a pojivových tkání. Tento enzym transformuje salvestroly na látky, které vyvolávají odumření nádorových buněk.

Zdravé buňky na konci buněčného cyklu přirozeným způsobem odumírají a jsou nahrazeny svými kopiemi. Nádorové buňky naopak ztratily schopnost odumírat, pouze se množí. Metabolity salvestrolů díky enzymu CYP 1B1 vracejí nádorovým buňkám schopnost odumřít.

Studie s resveratrolem

Resveratrol je fytoalexnin stejně jako salvestrol, jehož pozitivní účinky na lidské zdraví včetně protinádorových byly popsány v řadě studií. Vyskytuje se jen asi ve 20 rostlinách, ve vysoké míře například v hroznech vinné révy i v červeném víně. Ve styku s enzymem CYP1B1 se transformuje na piceatannol, který vyvolá smrt nádorových buněk. Nejnovější výzkum ale ukázal, že protinádorový účinek resveratrolu má své limity a že existuje řada dalších rostlinných látek se silnějším a cílenějším účinkem.

Salvestroly v doplňku stravy

Četné analýzy mnoha druhů zeleniny a ovoce prodávaných v supermarketech ukázaly, že tyto produkty salvestroly prakticky vůbec neobsahují v důsledku jejich pěstování s použitím mnoha druhů agrochemikálií. Salvestroly jsou obsaženy pouze v organicky pěstovaných rostlinách. Z tohoto zdroje však nemohou vůbec pokrýt potřebu velkého počtu osob a pouze sezónně potřebu vlastníků zahrad či sadů. Proto byla založena společnost Nature´s Defence Ltd., jejímž posláním je výroba přípravků s koncentrovanými salvestroly ve standardizované farmaceutické kvalitě. V prevenci i léčbě rakoviny je nutné užívat kombinace řady druhů salvestrolů, protože každá z těchto látek je transportována tkáněmi svou vlastní cestou a ne každá má schopnost proniknout do cílové tkáně.

Od laboratoře k přírodě

Hlavní osobou britského výzkumného týmu je profesor klinické biochemie Gerry Potter. Ten vyvinul 25 nových protinádorových léčivých látek, z nichž první již přišly na světový trh. Některé z těchto uměle vytvořených látek mají chemickou strukturu velmi podobnou přírodním salvestrolům, což prof. Pottera přivedlo k výzkumu autentických salvestrolů z přírody a jejich užívání při léčbě rakoviny. Sám prof. Potter je autorem názvu salvestrol.

Druhou nejvýznamnější osobou týmu je prof. Dan Burke, světově proslulý enzymolog, který enzym CYP 1B1 a jeho vlastnosti v letech 1991 – 92 objevil a zásadním způsobem tím přispěl k novému pojetí onkologické léčby.

Anerkannte Fortbildung: Immunsystem- und Virusbehandlung 

Themen

Die Entwicklung einer Substanz mit stark immunmodulierenden Eigenschaften
Human Papiloma Virus, ein Killer überwunden
Natürliche Erzeugung von Heat Shock Protein zur Senkung des Cortisolspiegels und Stress
Angewandte Praxiswissenschaft

Seminar info
Translate »
Interessante Berichte über Entwicklungen, seminars und Neuigkeiten