Salvestroly proti rakovine

Úvod

V rozvinutých krajinách stúpa počet osôb s onkologickými ochoreniami. Výskyt týchto ochorení ovplyvňuje celý rad faktorov, približne tretina z nich je spojená s výživou.

Potraviny pochádzajúce z poľnohospodárskej produkcie a potravinárskej veľkovýroby obsahujú menej živín potrebných na zachovanie dobrého zdravotného stavu ako to bolo v minulosti, keď do výroby potravín a do prírody neuvážene nezasahoval človek a chemický priemysel. Táto skutočnosť sa odráža vo výskyte civilizačných chorôb vrátane rakoviny.

Prelomové objavy britských vedcov osvetlili spojitosť medzi konkrétnymi zložkami stravy a schopností ľudského tela úspešne čeliť rakovine – preventívne a aj v liečbe.

Fytoalexíny a salvestroly

Fytoalexíny tvoria obranný mechanizmus rastlín voči patogénnym činiteľom – od hubových, bakteriálnych a vírusových chorôb až po škodcov spomedzi hmyzu. Tieto látky s najrozmanitejšou chemickou štruktúrou boli vždy prirodzene obsiahnuté aj v ľudskej strave rastlinného pôvodu. Ich účinky na normálne fungovanie procesov v ľudskom tele sú nezastupiteľné.

Niektoré fytoalexíny však v tele plnia celkom špecifickú úlohu – chránia pred rakovinou, a to v každej fáze jej vzniku a rozvoja. Tieto konkrétne fytoalexíny dostali názov salvestroly.

Antigén CYP1B1

Jedným zo zásadných objavov britských vedcov je objav enzýmu CYP1B1, ktorý sa vyskytuje len v nádorových bunkách. Prítomnosť enzýmu bola preukázaná v predrakovinových a rakovinových bunkách a v metastázach nádoru mozgu, prsníka, prostaty, pľúc, semenníkov, pečene, obličiek, močového mechúra, čriev a konečníka, pažeráka, lymfatických uzlín, vaječníkov, maternice, kože, žalúdka a spojivových tkanív. Tento enzým transformuje salvestroly na látky, ktoré spôsobujú odumieranie nádorových buniek.

Zdravé bunky na konci bunkového cyklu prirodzeným spôsobom odumierajú a sú nahrádzané svojimi kópiami. Naopak, nádorové bunky stratili svoju schopnosť odumierať, len sa množia. Metabolity salvestrolov vďaka enzýmu CYP1B1 vracajú nádorovým bunkám schopnosť odumrieť.

Štúdie s resveratrolom

Resveratrol je fytoalexín rovnako ako salvestrol, ktorého pozitívne účinky na ľudské zdravie vrátane protinádorových, boli opísané v mnohých štúdiách. Vyskytuje sa asi len v 20 rastlinách, vo veľkej miere napríklad v hrozne a aj v červenom víne. V styku s enzýmom CYP1B1 sa transformuje na piceatannol, ktorý spôsobí smrť nádorových buniek. Najnovší výskum ale preukázal, že protinádorový účinok resveratrolu má svoje limity a existuje rad ďalších rastlinných buniek so silnejším a cielenejším účinkom.

Salvestroly vo výživovom doplnku

Mnohé analýzy rozličných druhov zeleniny a ovocia predávaných v supermarketoch preukázali, že tieto produkty prakticky vôbec neobsahujú salvestroly, pretože sa pestujú s použitím mnohých druhov agrochemikálií. Salvestroly sú obsiahnuté iba v organicky pestovaných rastlinách. Tento zdroj však vôbec nemôže pokryť potreby veľkého počtu osôb, ale iba sezónnu spotrebu vlastníkov záhrad alebo sadov. Preto bola založená spoločnosť Nature´s Defence Ltd., ktorá si kladie za úlohu vyrábať prípravky s koncentrovanými salvestrolmi v štandardizovanej farmaceutickej kvalite. Pri prevencii aj liečbe rakoviny je nutné užívať kombináciu radu druhov salvestrolov, pretože každá z týchto látok je transportovaná tkanivom svojou vlastnou cestou a nie každá má schopnosť preniknúť do cieľového tkaniva.

Od laboratória k prírode

Hlavnou osobnosťou britského výskumného tímu je profesor klinickej biochémie Gerry Potter, ktorý vyvinul 25 nových protinádorových liečivých látok, prvé z nich už prišli na svetový trh. Niektoré z týchto umelo vytvorených látok majú chemickú štruktúru, ktorá je veľmi podobná prírodným salvestrolom, čo profesora Pottera priviedlo k výskumu autentických salvestrolov z prírody a ich užívaniu pri liečbe rakoviny. Sám profesor Potter je autorom názvu salvestrol.

Druhou najvýznamnejšou osobnosťou tímu je profesor Dan Burke, svetovo známy enzymológ, ktorý enzým CYP1B1 a jeho vlastnosti v rokoch 1991 – 1992 objavil a zásadným spôsobom tým prispel k novému poňatiu onkologickej liečby.

Gesponsert von

Interessante Berichte über Entwicklungen und Neuigkeiten
...
...